dela-visuals_644c15d59c4e974b5179d80016c32cb8Voor DELA Intermediair zijn wij vanuit het thema ‘Met elkaar’ gaan nadenken over de binding met de intermediair. Hieruit is een driejarige campagne voortgekomen waarin www.delametelkaar.nl als een platform geldt waarop DELA en de intermediairs hun kennis, ideeën en oplossingen kunnen uitwisselen. Juist gedurende een tijd waarin er met de wetswijziging omtrent het provisiestelsel veel veranderingen op komst zijn. De doelstelling van deze campagne is intermediairs handvatten te geven voor de veranderende branche en samen te komen tot oplossingen. Om het platform te introduceren en intermediairs uit te nodigen hebben wij een online en offline campagne ontwikkeld waarin onder andere advertenties in vakbladen zijn geplaatst, een dm-campagne naar 2.000 relaties is gestuurd en online banners op diverse websites zijn geplaatst.

Tevens hebben wij een training gegeven op het gebied van communitymanagement. Daarnaast zijn wij voor een deel verantwoordelijk voor de maandelijkse contentcreatie op www.delametelkaar.nl. Bovenstaand zie je als onderdeel hiervan een van de filmpjes die wij hebben gemaakt voor DELA Intermediair.