DAK ontwikkeling nieuwe website

De website van DAK Intermediairscollectief was toe aan vervanging. Op basis van de nieuwe huisstijl hebben wij een ontwerp gemaakt met een heldere doelgroepindeling: intermediairs, consumenten en businesspartners. In het ontwerp verder veel aandacht voor call to action, fotografie en usibility. Het website-design is doorvertaald naar een ontwerp voor de digitale nieuwsbrief.

DAK-portfolio-corporateidentity_074bdb8347a5556e8b2199d8b8695119

DAK Intermediairscollectief benaderde ons voor een nieuwe propositie en corporate identity waarin duidelijker naar voren moest komen dat DAK van én voor intermediairs is. Dat heeft geresulteerd in de propositie: Samen voordelen delen. Dat is DAK. Voor het logo is een robuust, stevig letterfont gekozen om de kernwaarden betrouwbaarheid en continuïteit te visualiseren. De collectiviteit wordt weergegeven door de letters in elkaar over te laten gaan. De kleur groen staat voor ‘coöperatie, groei en duurzaamheid’ en rood voor ‘passie, kracht en energie’. De kleur grijs staat voor ‘neutraliteit en niet bevooroordeeld’ zijn. Binnen het collectief is iedereen gelijkwaardig. Maar het grijs geeft ook het gevoel van eenvoud. DAK maakt het haar leden – de intermediairs –makkelijk. De nieuwe huisstijl is doorvertaald naar alle stationary, visitekaartjes en online en offline communicatiemiddelen.